v

"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Pendekatan Kami
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah : Klien Kami

Universiti

Korporat

Senarai Universiti

 

 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 • Universiti Malaya
 • Universiti Teknologi Malaysia
 • Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Universiti Sains Malaysia
 • Malaysia Multimedia University
 • Universiti Malaysia Pahang
 • Universiti Sains Islam Malaysia

 

 

 • Kolej Universiti Islam Selangor
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 • Kolej Komuniti Sabak Bernam
 • Politeknik Sultan Idris Shah
 • Kelab Penyayang, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Jabatan Pendaftar, Universiti Institut Teknologi MARA
 • Kolej Poly-Tech MARA
 • Kolej Professional MARA

Senarai Korporat

 

 • Jabatan Perdana Menteri
 • Tenaga Nasional Berhad
 • Jabatan Peguam Negara
 • Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
 • Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
 • Proton, Shah Alam.
 • Radio & Televisyen Malaysia
 • Kementerian Kesihatan
 • Jabatan Kerja Raya, Tumpat, Kelantan

 

 

 • Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILKM)
 • Bank Negara Malaysia
 • Permodalan Nasional Berhad
 • Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia
 • Agensi Anti Dadah Kuala Terengganu
 • Majlis Amanah Rakyat
 • Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
 • Jabatan Penjara Kajang
 • Pusat Zakat Pulau Pinang
 • Pusat Zakat Negeri Sembilan

           AMS mengendalikan program latihan bukan hanya berceramah tetapi melalui pendekatan integrasi antara penyampaian, interaksi dan ‘experiential learning’.

 

      Melalui 30% pembentangan interaktif dan 70% aktiviti simulasi, kami menjadikan program latihan kepada suasana dua hala, informatif dan tidak membosankan.

 

      Kami percaya kepada teknik pembelajaran yang interaktif, multimedia, seronok, dan menghiburkan. Teori dan prinsip yang sukar boleh difahamkan dengan beberapa aktiviti simulasi, dan kemahiran yang diperlukan boleh dilatih dengan bermacam teknik dan aktiviti yang berobjektif.

 

 

 

 

MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah : Klien Kami
Pendekatan Kami
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah :
Klien Kami
Pendekatan Kami

   

TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah :
Klien Kami Pendekatan Kami
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah :
Klien Kami Pendekatan Kami
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
Pendekatan Kami "Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah : Klien Kami
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah : Klien Kami
Pendekatan Kami
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Pendekatan Kami
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah : Klien Kami
TENTANG AMS MODUL LATIHAN AMS
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
> Tentang Kami
> Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS
> Buku sebagai Modul
> Utama > Sokongan
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Pendekatan Kami
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah : Klien Kami
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah : Klien Kami
Pendekatan Kami
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Pendekatan Kami
Klien Kami Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah :
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved
"Kami membantu ke puncak kejayaan" Trainer Akademi Magnet Sukses
Klien Kami
Pendekatan Kami
Badan Berkanun, Organisasi Kerajaan, Korporat dan Swasta, Kolej dan Universiti, dan Sekolah Antara klien dalam bidang latihan ialah :
TENTANG AMS > Tentang Kami > Pengenalan Trainer AMS > Modul Latihan AMS > Buku sebagai Modul
MODUL LATIHAN AMS > Utama > Sokongan
© 2016-2017. Akademi Magnet Sukses Sdn. Bhd. All Right Reserved